Đoạn văn bản này không những đã tồn tại năm thế kỉ, mà khi được áp dụng vào tin học văn phòng, nội dung của nó vẫn không hề bị thay đổi. ghi danh

HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY LÊN TỚI 1%

chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục.

PHIÊN BẢN DI ĐỘNG

Không muốn sử dụng máy tính? Hãy Quét Mã QR để trải nghiệm Keno phiên bản dành cho di động.

Sắp Có Ứng Dụng Dành Cho iOS/ Android!